Investeste in oameni !

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  • Program acreditat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul National de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP).
  • Programul de formare este gratuit. Cheltuielile cursanţilor privind cazarea, transportul si masa sunt subventionate.
  • Se acordă diplome certificate şi 65 de credite la finalizarea cursurilor.

Prezentarea cursurilor

Programul cuprinde trei cicluri identice de formare cu durata de 12 luni (fiecare). Fiecare ciclu include 3 module (5 cursuri + proiectul final). Cursurile din structura celor 3 module au durata de 38 ore, fiecare. Activitatile specifice unui curs se deruleaza pe parcursul unei saptamani (sase zile) si au un caracter predominat aplicativ. Evaluarea se realizeaza la sfarsitul programului de formare, prin sustinerea publica a unei lucrari/proiect de evaluare finala.

Planuri de invatamant

Modulul 1. Informatica si tehnologii educationale, include cursurile:

 C1 - Informatica aplicata in educatie si formare (curs+aplicatii, 40 ore);

 C2 - Medii si tehnologii educationale interactive (curs+aplicatii, 40 ore);

  1. Comunicarea prin Internet. Arhitecturi, standarde şi protocoale.
  2. Codificarea documentelor în HTML (XHTML).
  3. Formatarea documentelor folosind CSS (Cascade Style Sheets).
  4. Baze dce date. Pagini generate dinamic.
  5. Platforme de e-learning. Funcţii, instalare şi configurare.
  6. Realizarea şi publicarea materialelor de formare în format electronic.
  7. Administrarea platformei de e-learning din perspectiva profesorului.

P - Portofoliu: include o aplicatie reprezentativa realizata de cursant (12 ore).
Portofoliul este parte a activităţii de instruire, completeaza activităţile de la clasa/laborator, se realizeaza in afara orelor de curs şi va fi evaluat prin procedura descrisă la secţiunea EVALUARE FINALĂ.

A. Obiectiv:
Aplicarea tehnologiilor educationale moderne si eficientizarea procesului de predare-invatare.
B. Competente generale vizate:
- realizarea profesionala a prezentarilor (ppt), construirea diagramelor, calcul tabelar (excel);
- realizarea de aplicatii dinamice interactive in tehnologie web (urmareste vizualizarea si explicitarea fenomenelor, conceptelor, respectiv facilitarea intelegerii acestora de catre elevi);
- configurarea si utilizarea unei platforme e-learning pusa la dispozitie prin Centrul Virtual CVCM al UTCN (urmareste accesarea libera a informatiei atat in clasa cat si acasa, de elevi si de profesori, 24/7 ore/zile pe saptamana, respectiv constituirea unei platforme ce va integra resursele tuturor utilizatorilor bazei/centrului virtual).

Modulul 2. Mecatronica I (Platforme mecatronice pentru educatie si formare flexibila), include cursurile:

 C3 - Tehnologie si educatie mecatronica. Dezvoltare durabila (curs+aplicatii, 40 ore);

 C4 - Metode si tehnici de inovare si creativitate (curs+aplicatii, 40 ore);

A. Obiectiv:
Exploatarea platformelor educationale in scopul stimularii transferului de cunoastere, a creativitatii, a gandirii integratoare, a flexibilitatii si capacitatii de adaptare a cursantului, respectiv elevului pentru a raspunde cu operativitate nevoilor in continua schimbare ale pietei muncii (vizeaza exploatarea si programarea unor sisteme mecatronice modulare, utile in sustinerea activitatilor de curs si laborator pentru diverse discipline: fizica, mecatronica, electronica, informatica, tehnologii etc).
B. Competente generale vizate:
- cunoasterea si intelegerea conceptelor fundamentale impuse de tehnologia mecatronica;
- exploatarea platformelor educationale in scopul stimularii transferului de cunoastere a capacitatii de adaptare a cursantului/elevului la dinamica pietei muncii (programarea functionalitatii sistemelor mecatronice, cunoasterea, dezvoltarea si implementarea tehnicilor de control);
- prototiparea rapida la scara redusa a sistemelor mecatronice (realizarea de sisteme mecatronice la scara utilizand structuri modulare reconfigurabile, programarea functionarii);
- gandirea sistemică, integratoare si deprinderea de a lucra in echipa;
- capacitate de analiza si sinteza globala a sistemelor moderne.

Modulul 3. Mecatronică II (Dezvoltare tehnologica şi tehnologii educationale in societatea bazata pe cunoastere)

 C5 - Dezvoltarea tehnologica si tehnologii educationale (curs+aplicatii, 40 ore);

P - Portofoliu: include o aplicatie reprezentativa realizata de cursant (18 ore).
Portofoliul este parte a activităţii de instruire, completeaza activităţile de la clasa/laborator, se realizeaza in afara orelor de curs şi va fi evaluat prin procedura descrisă la secţiunea EVALUARE FINALĂ.

A. Obiectiv:
Exploatarea platformelor educationale in scopul stimularii transferului de cunoastere, a creativitatii, a gandirii integratoare, a flexibilitatii si capacitatii de adaptare a cursantului, respectiv elevului pentru a raspunde cu operativitate nevoilor in continua schimbare ale pietei muncii (vizeaza exploatarea si programarea unor sisteme mecatronice modulare, utile in sustinerea activitatilor de curs si laborator pentru diverse discipline: fizica, mecatronica, electronica, informatica, tehnologii etc).
B. Competente generale vizate:
- cunoasterea si intelegerea conceptelor fundamentale impuse de tehnologia mecatronica;
- exploatarea platformelor educationale in scopul stimularii transferului de cunoastere a capacitatii de adaptare a cursantului/elevului la dinamica pietei muncii (programarea functionalitatii sistemelor mecatronice, cunoasterea, dezvoltarea si implementarea tehnicilor de control industrial);
- programarea structurata a sistemelor industriale automate utilizand limbaje specifice si tehnici de control industrial (LDR, Grafcet);
- gandirea sistemică, integratoare si deprinderea de a lucra in echipa.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României