Investeste in oameni !

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  • Program acreditat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul National de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP).
  • Programul de formare este gratuit. Cheltuielile cursanţilor privind participarea la cursuri sunt sustinute prin acordarea unei subventii la sfarsitul programului de formare.
  • Se acordă diplome certificate şi 65 de credite la finalizarea cursurilor.

Cursanti inscrisi:

 

Seria I

Seria II

Seria III

Formular de inscriere

Va rugam sa completati formularul prezentat in continuare. Precizăm că datele furnizate sunt destinate exclusiv inscrierii in baza de date a proiectului si nu vor fi comunicate altui organism sau altei societati.

Numele:
Prenumele:
CNP-ul:
Localitatea:
Scoala:
Judetul:
Varsta:
Facultatea absolvita, specializarea:
Vechimea in invatamant:
Discipline predate:
Telefon:
Adresa de e-mail:

Precizari

Cursurile se vor desfasura in Centrele Regionale de Educatie si Formare Profesionala Flexibila constituite pe structura catedrelor de Mecatronica ale Universitatilor Tehnice din orasele: Cluj-Napoca, Brasov, Bucuresti, Craiova, Galati, Iasi si Timisoara (vezi pagina Contact).

Dosar de inscriere
A. Documente solicitate cursantului
1. Fisa de înscriere (formular tip ataşat)
2. Diploma de licenţă - copie legalizată
3. Carte de Identitate - copie
4. Certificat de naştere - copie
5. Certificat de casătorie (femei) - copie
6. Adeverinţă (model ataşat) - eliberată de unitatea de învatamânt în care activati din care sa rezulte calitatea de cadru didactic, respectiv disciplinele predate.
7. Declaraţie de consimtamant (model ataşat) - acordul d-voastră privind folosirea datelor personale în cadrul programului
8. Formularul individual de înregistrare a grupului ţintă (formular tip atasat)

B. Contracte care se semnează odată cu depunerea celorlalte documente solicitate (la punctul A)
1. Contract de studii postuniversitare (contract standard)
3. Contract de acordare a subvenţiei (contract standard)

Procedura de lucru este descrisa aici.

Criterii de recrutare
1. Obligativitatea parcurgerii intregului program de formare (Modul I, II si III);
2. Egalitate de sanse si de gen (proiectul are in vedere asigurarea conditiilor care sa permita accesul si participarea grupului tinta la activitatile proiectului si evitarea discriminarii;
3. Pregatire de baza si/sau activitate didactica care sa permita intelegerea problematicii propuse prin tematica cursurilor.

Numar de locuri: 1320
Anul 2011: 440
Anul 2012: 440
Anul 2013: 440

Pentru intocmirea dosarului de inscriere candidatii vor fi contactati in timp util de Centrele Regionale carora le sunt arondate judetele.

Data estimata pentru inceperea cursurilor primei serii (2011) este luna iunie.

Pentru informatii suplimentare privind orarul va rugam sa contactati Centrele Regionale.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României