Investeste in oameni !

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiectiv general

 

Obiectivul general al proiectului este elaborarea si implementarea unui program de formare profesionala flexibila, pe platforme mecatronice, a personalului didactic din invatamant, pentru dezvoltarea competentelor in aplicarea tehnologiilor educationale moderne si eficientizarea procesului de predare-invatare.

Proiectul vizeaza crearea in universitatile partenere a cadrului organizatoric si metodologic pentru elaborarea si implementarea programului de formare profesionala flexibila in acord cu cerintele privind piata muncii in contextul societatii bazate pe cunoastere.

Totodata, proiectul vizeaza crearea unui mecanism national (Retea Nationala pentru Educatie si Formare Profesionala Flexibila) care sa faciliteze abordarea unitara, intr-o viziune sistemica a problemelor complexe privind formarea initiala, continua si reconversia profesionala.

Obiective specifice

 

O1. Elaborarea si implementarea unui program de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice a personalului didactic din invatamant.

O2. Dezvoltarea competentelor profesorilor in aplicarea metodelor interactive de predare-invatare si stimularea creativitatii prin utilizarea potentialului platformelor mecatronice.

O3. Imbunatatirea calitatii managementului activitatilor de educatie si formare profesionala prin infiintarea Centrelor Regionale de Educatie si Formare Profesionala Flexibila (CREFPF) si integrarea acestora in retea.

O4. Facilitarea accesului la cunoastere (biblioteci, baze de cunostinte, laboratoare virtuale, programe de formare, etc.) a personalului didactic prin crearea Centrului Virtual de Competente in domeniul Mecatronicii (CVCM).

O5. Promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului prin actiuni de informare si publicitate utilizand mijloace mass-media, seminarii, conferinte, workshop-uri, lucrari stiintifice si didactice, facilitatile oferite de CVCM.

METODOLOGIE de IMPLEMENTARE

 

Pe structura catedrelor de mecatronica ale partenerilor proiectului se vor infiinta 7 Centre Regionale de Educatie si Formare Profesionala Flexibila (ca structuri acreditate) care vor avea responsabilitatea implementarii programului in regiunile de dezvoltare asociate. Functionarea acestor centre in retea asigura abordarea sistemica in viziune integratoare a activitatilor de formare, imbunatatirea in ansamblu a calitatii managementului activitatilor de educatie si formare.

Se va crea un Centru Virtual de Competente in Mecatronica (CVCM - creat in centrul regional al S) care va cuprinde biblioteci, baze de cunostinte, laboratoare virtuale, programe de formare. CVCM prin facilitatile create privind accesul la cunoastere contribuie la cresterea substantiala a numarului de cadre didactice care pot beneficia de rezultatele programului, respectiv a numarului de ore de pregatire profesionala.

Descrierea programului de formare profesionala flexibila

 

Programul FlexFORM include 3 module de formare continua, acreditate de MECTS (65 credite):

Modul 1 (C1, C 2, Portofoliu I) – 25 credite
Modul 2 (C3, C 4, Portofoliu II) – 25 credite
Modul 3 (C5, Portofoliu III) – 15 credite

Fiecare curs din structura celor trei module (C1, C2, C3, C4 si C5) are durata de 38 ore. Activitatile specifice unui curs se deruleaza pe parcursul unei saptamani (sase zile) si au un caracter predominat aplicativ.

Evaluarea se realizeaza la sfarsitul programului de formare, prin sustinerea publica a unei lucrari/proiect de evaluare finala.

Activitatile de formare sunt gratuite, respectiv participarea(cazare, transport) este subventionata pentru cursantii care participa la intreg programul de formare (Modul 1, Modul 2 si Modul 3).

Planuri de invatamant

Module

Modulul 1. Informatica si tehnologii educationale, include cursurile:


  C1 - Informatica aplicata in educatie si formare (curs+aplicatii, 38 ore);

  C2 - Medii si tehnologii educationale interactive (curs+aplicatii, 38 ore);

P - Portofoliu: include o aplicatie reprezentativa realizata de cursant (12 ore).
Portofoliul este parte a activităţii de instruire, completeaza activităţile de la clasa/laborator, se realizeaza in afara orelor de curs şi va fi evaluat prin procedura descrisă la secţiunea EVALUARE FINALĂ.

A. Obiectiv:
Aplicarea tehnologiilor educationale moderne si eficientizarea procesului de predare-invatare.
B. Competente generale vizate:
- realizarea profesionala a prezentarilor (ppt), construirea diagramelor, calcul tabelar (excel);
- realizarea de aplicatii dinamice interactive in tehnologie web (urmareste vizualizarea si explicitarea fenomenelor, conceptelor, respectiv facilitarea intelegerii acestora de catre elevi);
- configurarea si utilizarea unei platforme e-learning pusa la dispozitie prin Centrul Virtual CVCM al UTCN (urmareste accesarea libera a informatiei atat in clasa cat si acasa, de elevi si de profesori, 24/7 ore/zile pe saptamana, respectiv constituirea unei platforme ce va integra resursele tuturor utilizatorilor bazei/centrului virtual).

Modulul 2. Mecatronica I (Platforme mecatronice pentru educatie si formare flexibila), include cursurile:


  C3 - Tehnologie si educatie mecatronica. Dezvoltare durabila (curs+aplicatii, 38 ore);

  C4 - Metode si tehnici de inovare si creativitate (curs+aplicatii, 38 ore);

P - Portofoliu: include o aplicatie reprezentativa realizata de cursant (12 ore).
Portofoliul este parte a activităţii de instruire, completeaza activităţile de la clasa/laborator, se realizeaza in afara orelor de curs şi va fi evaluat prin procedura descrisă la secţiunea EVALUARE FINALĂ.

A. Obiectiv:
Exploatarea platformelor educationale in scopul stimularii transferului de cunoastere, a creativitatii, a gandirii integratoare, a flexibilitatii si capacitatii de adaptare a cursantului, respectiv elevului pentru a raspunde cu operativitate nevoilor in continua schimbare ale pietei muncii (vizeaza exploatarea si programarea unor sisteme mecatronice modulare, utile in sustinerea activitatilor de curs si laborator pentru diverse discipline: fizica, mecatronica, electronica, informatica, tehnologii etc).
B. Competente generale vizate:
- cunoasterea si intelegerea conceptelor fundamentale impuse de tehnologia mecatronica;
- exploatarea platformelor educationale in scopul stimularii transferului de cunoastere a capacitatii de adaptare a cursantului/elevului la dinamica pietei muncii (programarea functionalitatii sistemelor mecatronice, cunoasterea, dezvoltarea si implementarea tehnicilor de control);
- prototiparea rapida la scara redusa a sistemelor mecatronice (realizarea de sisteme mecatronice la scara utilizand structuri modulare reconfigurabile, programarea functionarii);
- gandirea sistemică, integratoare si deprinderea de a lucra in echipa;
- capacitate de analiza si sinteza globala a sistemelor moderne.

Modulul 3. Mecatronica II (Dezvoltare tehnologica si tehnologii educationale in societatea bazata pe cunoastere

  C5 - Dezvoltarea tehnologica si tehnologii educationale (curs+aplicatii, 40 ore);

P - Portofoliu: include o aplicatie reprezentativa realizata de cursant (18 ore).
Portofoliul este parte a activităţii de instruire, completeaza activităţile de la clasa/laborator, se realizeaza in afara orelor de curs şi va fi evaluat prin procedura descrisă la secţiunea EVALUARE FINALĂ.

A. Obiectiv:
Exploatarea platformelor educationale in scopul stimularii transferului de cunoastere, a creativitatii, a gandirii integratoare, a flexibilitatii si capacitatii de adaptare a cursantului, respectiv elevului pentru a raspunde cu operativitate nevoilor in continua schimbare ale pietei muncii (vizeaza exploatarea si programarea unor sisteme mecatronice modulare, utile in sustinerea activitatilor de curs si laborator pentru diverse discipline: fizica, mecatronica, electronica, informatica, tehnologii etc).
B. Competente generale vizate:
- cunoasterea si intelegerea conceptelor fundamentale impuse de tehnologia mecatronica;
- exploatarea platformelor educationale in scopul stimularii transferului de cunoastere a capacitatii de adaptare a cursantului/elevului la dinamica pietei muncii (programarea functionalitatii sistemelor mecatronice, cunoasterea, dezvoltarea si implementarea tehnicilor de control industrial);
- programarea structurata a sistemelor industriale automate utilizand limbaje specifice si tehnici de control industrial (LDR, Grafcet);
- gandirea sistemică, integratoare si deprinderea de a lucra in echipa.

PROIECT de evaluare finala: Tehnologii educationale interactive

 

Proiectul final este centrat pe portofoliile realizate de cursant pe parcursul celor 5 saptamani de cursuri si dezvolta o tema in domeniul tehnologiilor educationale, in acord cu tematica programului de formare. Temele de proiect vor fi alese complementar astfel incat la sfarsitul programului sa rezulte o baza de 1320 de aplicatii. dinamice (interactive), cu tematica axata pe problemele de interes major in educatie si formare.

Prin CVCM aplicatiile vor fi accesibile gratuit tuturor cadrelor didactice, elevilor si studentilor.

Evaluare finala

 

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unei lucrări finale elaborate în acest scop şi centrată pe portofoliul realizat. Aprecierea lucrării finale se face prin calificative (Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient).

Descrierea procedurii de evaluare finală:

Fiecare cursant va fi evaluat independent prin raportarea la cinci criterii distincte, cunoscute în prealabil. Gradul de îndeplinire al acestora se notează cu puncte pe o scara de la 1 la 10.

   1. Criteriul ştiinţific (Cs): se evaluează gradul de informare al cursantului cu privire la tema aleasă, respectiv gradul de exactitate al informaţiei transmise (bibliografie, stadiul actual al cunoaşterii în domeniu, alte surse de informare utilizate).
   2. Criteriul tehnic (Ct): se evaluează gradul de realizare al lucrării în raport cu cerinţele specificate în tema lucrării finale (cerinţe impuse explicit la început, . pentru fiecare lucrare în parte), respectiv gradul de cunoaştere al tematicii şi al metodelor/uneltelor pe care le implică elaborarea lucrării finale.
   3. Criteriul estetic (Ce): se evaluează modul de organizare/structurare al lucrării şi modul de elaborare al documentaţiei din punct de vedere estetic (scheme/desene/grafice clare, îngrijite, relevante).
   4. Criteriul profesional (Cp): se evaluează capacitatea cursantului de a-şi prezenta lucrarea într-o manieră cursivă, logică şi relevantă, respectiv modul de realizare a prezentării grafice [*.ppt] (relevanţa conţinutului şi capacitatea de sinteză a cursantului).
   5. Criteriul evaluare de progres (Cep): se evaluează deprinderile şi abilităţile formate pe parcursul programului, precum şi gradul de implicare al cursantului în activităţile pe care le implică programul de formare profesională urmat. Prin evaluarea continuă a cursantului şi printr-un test la finalul programului se apreciază cursantul de către expertul formator, printr-un punctaj pe o scara de la 1 la 10.

Punctajul final „P” obţinut de cursant la evaluarea finală se stabileşte prin relaţia următoare:
     P= 0.1 Cs+ 0.4 Ct+0.1 Ce+0.2 Cp+0.2 Cep     (max 10 puncte)

Evaluarea finală se realizează de o comisie de experti în educaţie şi formare profesională, fiecare membru al comisiei evaluând independent cursantul pe baza criteriilor anterioare. Punctajul final se calculează prin mediere.

Calificativul final acordat se raportează la punctajul obţinut de fiecare cursant în baza următoarei grile de referinţă:
Punctaj între 9.01 şi 10: Calificativ EXCELENT;
Punctaj între 8.01 şi 9: Calificativ FOARTE BINE;
Punctaj între 6.01 şi 8: Calificativ BINE;
Punctaj între 4.01 şi 6: Calificativ SUFICIENT;
Punctaj între 0.00 şi 4: Calificativ INSUFICIENT.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României